เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 หมู่ 2 ถนนโซตนา ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ ่ จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย์ 50320
Chai Prakan Sub-district, 702 Moo 2, Sothana Road, Pongtam, Chai Prakarn, Chiang Mai Province Zip Code 50320
โทรศัพท์ 053-457370, โทรสาร (Fax) 053-457360 email : admin@chaiprakarn.go.th