เชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณียี่เป็ง
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ (ท่าน้ำฝางด้านหลังอาคาร)
ประกาศข่าวดี สำหรับพ่อค้า แม่ค้าที่อยากขายของในวันงาน
ให้ติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ ภายในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561
แต่เดียวก่อน....ถ้าหลังจากนี้ท่านต้องเสียค่าเช่าที่.....
.... สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-457370 ต่อ 301,302,303,304
...................................................................................................................

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบภาม
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ ที่นี้ หรือ

เข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลไชยปราการ