รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มีจำนวน   96   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2564-04-10 15:14:31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทางชม.ถ.13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึง บ้านท่า ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
2 2564-04-10 15:11:33 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมตั้งโต๊ะ
3 2563-08-21 15:58:32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทางชม.ถ.13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึง บ้านท่า ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
4 2562-08-28 10:27:22 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 2562-02-15 14:27:14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ ม.6 ต.ปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 2562-02-13 14:45:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น ม. 3 ต.ศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 2562-02-13 13:39:26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 2561-12-27 10:29:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2561-12-19 11:25:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิด 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 2561-12-14 13:26:15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.13-011 สายทางบ้านห้วยม่วง ซ.1 ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 2561-10-27 11:23:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 2560-12-15 13:14:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 2560-11-09 10:15:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม. 3 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 2560-11-04 10:20:04 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 2560-09-14 09:21:41 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
16 2560-06-01 15:43:53 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
17 2560-04-07 18:52:32 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
18 2559-12-16 15:41:08 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 2559-09-22 08:50:36 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
20 2559-09-20 10:31:38 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างทำป้ายบอกชื่อซอย
21 2558-11-13 13:42:25 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบปูหญ้า ขนาดกว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร หมูที่ 2 เทศบาลตำบลไชยปราการ
22 2558-10-28 15:48:11 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
23 2558-09-30 13:26:44 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1 เมตร จำนวน 42 ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ บริเวณข้างวัดเชียงหมั้นด้านทิศเหนือ บ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น
24 2558-09-30 13:23:59 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำค.ส.ล. บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านเด่น ม.1ต.หนองบัว
25 2558-09-23 14:46:51 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่1324-177 บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น
26 2558-09-14 10:02:26 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่145-รอบสระน้ำหนองบัว บ้านหน้องบัว ม.3 ต.หนองบัว
27 2558-09-14 10:00:22 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่33-บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ
28 2558-09-14 09:58:47 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่338-สุสานบ้านทุ่งยาว ม.8 ต.หนองบัว
29 2558-08-18 14:29:32 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 169-192/1 บ้านอ่าย ม.5ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
30 2558-08-18 14:23:10 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 493-715 บ้านท่า ม.2ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
31 2558-08-18 14:20:38 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบOverlay บริเวณบ้านเลขที่ 366-394 บ้านท่า ม.2ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
32 2558-07-29 15:10:44 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
33 2558-07-29 15:07:40 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาประมูลจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ ภาคเรียนที่1 2558ตั้งแต่เส้นทางที่1-5
34 2558-06-19 16:05:55 ประการผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
35 2558-06-18 14:25:12 ประการผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่196-217 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ
36 2558-05-25 14:15:13 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่3-28 บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น
37 2558-05-21 15:05:59 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ด้านทิศเหนือ บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น
38 2558-05-21 15:01:10 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต่อรางเดิม-337 บ้านแม่ขิ ม.1ต.ศรีดงเย็น
39 2558-05-20 15:04:54 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
40 2558-05-20 14:58:10 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน7รายการ
41 2558-05-01 14:25:55 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
42 2558-04-28 14:51:15 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจักจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น
43 2558-04-02 11:02:39 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่22-158บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
44 2558-04-01 15:35:32 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่40-451 ดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
45 2558-04-01 09:41:03 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่1บ้านปางควาย หมู่ที่3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
46 2558-02-16 09:05:30 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 119/1ม.2ต.ปงตำ-รร.เทศบาล1ไชยปราการ
47 2558-02-12 13:24:52 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สามแยกถนนเทศบาลบ้านท่าซอย8-บ้านเลขที่ 175หมู่2 ต.ปงตำ
48 2558-01-20 13:08:28 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อถนนเดิมไปวัดเวียงไชย ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
49 2558-01-14 13:40:58 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 658-699 หมู่ที่2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
50 2558-01-06 13:37:48 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 169-192/1 บ้านอ่าย ม.5ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
51 2557-12-29 10:56:28 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 276-279 บ้านแม่ขิ หมู่1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
52 2557-12-12 14:19:19 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบoverlay ถนนสายข้างวัดบ้านอ่าย ทิศใต้ บ้านอ่าย หมู่ที่5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
53 2557-11-06 16:36:47 ประกาศของคณะกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก
54 2557-11-06 16:34:42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
55 2557-10-16 13:10:41 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเลขที่ 226 บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
56 2557-10-15 15:03:51 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณลานสุสานบ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
57 2557-09-24 07:55:58 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบพร้อมทำสีชุดถังรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลไชยปราการ
58 2557-09-23 09:08:11 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จักจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาทั้งระบบ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
59 2557-09-18 14:20:47 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ก่อสร้างห้องเก็บของ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
60 2557-09-11 15:51:07 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนสายวัดบ้านเด่นต่อจากถนนเดิม บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
61 2557-09-07 14:18:39 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา cctv จำนวน10จุด สำนักงานเทศบาลตำบลไชปราการ
62 2557-09-04 15:28:19 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 93-109 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
63 2557-09-03 15:00:21 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสายต่อจากถนนเดิมสายแยกไปต่อถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น บ้านอินทราราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
64 2557-09-01 16:01:41 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 103-106 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
65 2557-08-26 13:56:29 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและดาดคอนกรีต บริเวณหลังบ้านเลขที่ 55-270 บ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
66 2557-08-22 15:51:03 ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนบ้านเลขที่ 13/1-50 บ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
67 2557-08-22 15:49:40 ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนข้างวัดหนอิงบัวทิศตะวันตก-บ้านเลขที่ 224 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการเชียงใหม่
68 2557-08-22 14:55:04 ระกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดม่วงคำ บริเวนบ้านเลขที่ 2-85 บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
69 2557-08-18 13:32:53 ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนบ้านเลขที่ 35-289 บ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
70 2557-08-13 15:45:33 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
71 2557-07-30 16:29:30 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 404 ต่อจากรางระบายน้ำขนาดใหญ่เดิมบ้านด้ง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
72 2557-06-25 09:11:03 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 412-420บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
73 2557-06-25 09:08:03 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 526-529 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
74 2557-06-23 17:36:30 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 26-431 บ้านดงป่าสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
75 2557-06-23 17:35:15 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 220-230บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
76 2557-06-23 17:34:11 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 6/3-605 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
77 2557-06-23 17:33:02 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 6/3-605 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
78 2557-06-17 14:12:25 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกเข้าหมู่บ้าน-บ้านเลขที่34 หมู่ที่7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
79 2557-06-17 14:10:19 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านเลขที่203 หมู่ที่1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
80 2557-06-12 09:48:48 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 63-65 บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
81 2557-06-10 13:43:59 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 99/3 ซอยธนาคารออมสินบ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
82 2557-06-05 13:24:10 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านท่า ซอย10 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
83 2557-05-30 14:05:33 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนสายวัดเวียงไชยต่อจากถนนเดิมบ้านป่าร่วกม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
84 2557-05-28 14:13:06 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสายลำเหมืองสัน บ้านเลขที่ 85 บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
85 2557-05-14 16:23:19 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 169-192/1 บ้านอ่าย ม.5ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
86 2557-05-08 11:24:22 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 109-195/1 ซอยแปลงเพราะบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
87 2557-04-23 10:36:24 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่23-418 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่9
88 2557-04-11 14:35:58 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา cctv
89 2557-04-11 14:29:35 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างเพื่อขยายระบบประปาบาดาลบ้านเด่น
90 2557-03-31 14:25:53 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
91 2557-03-20 14:43:20 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสาย
92 2556-08-30 15:07:01 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์
93 2556-08-15 15:42:05 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
94 2556-06-25 09:30:03 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ VIP
95 2556-06-20 13:52:55 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อผ้่ายาง HDPE
96 2556-04-25 14:26:15 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมตั้งโต๊ะ
มีจำนวน   96   เรื่อง
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI