รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 15
วันนี้ : 1
วันที่    06 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ดำหัวคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
         เทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดให้มีกิจกรรม ตามรอยประเภณีพื้นเมืองของชาวเชียงใหม่ ในเทศการสงกรานต์โดยจัดกิจกรรมการ ดำหัวคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งในงานได้จัดให้มีการ ดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมกับคณะทำงาน โดยช่วงเช้าจะเป็นการรดน้ำดำหัวของเจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ ช่วงบ่ายเป็นการรดน้ำให้พรจากกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุจำนวน 200 คนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีการมอบของดำหัวแก่กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ และได้มีการมอบเงินอุดหนุนหมู่บ้าน ให้แก่ผู้นำชุมชน เป็นจำนวน 10,000 บาท ตามด้วยกลุ่มสตรีแม่บ้าน และปิดท้ายด้วย กลุ่มชมรม อสม.
เมื่อวันที่ 2552-04-21  ถึง   ณ   ลานอเนกประสงค์อำเภอไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด