รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 15
วันนี้ : 1
วันที่    06 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการคืนแสงสว่างสู่ดวงตาให้แก่ประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตาร่วมรณรงค์คัดกรองต้อเนื้อต้อกระจก
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วมหาชน สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย) และระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ดำเนินการจัดโครงการคืนแสงสว่างสู่ดวงตาให้แก่ประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตาร่วมรณรงค์คัดกรองต้อเนื้อต้อกระจก เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลไชยปราการ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอไชยปราการ สถานีอนามัยในเขตเทศบาล และ อสม.ทั้ง 20 หมู่บ้าน โดยมีประชาชน ทั้งในพื้นที่เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล เข้ารับการตรวจ โดยคณะแพทย์ได้มอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสายตา และคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาต้อกระจกเพื่อทำการผ่าตัดรักษา ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2553 ณ โรงพยาบาลไชยปราการ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วมหาชน
เมื่อวันที่ 2553-03-06  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ และโรงพยาบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด