รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 15
วันนี้ : 1
วันที่    06 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
งานฟุตบอล M-Sport - เทศบาลตำบลไชยปราการคัพ 2010
         เทศบาลตำบลไชยปราการ นำด้วย สุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ร่วมกับ เครื่องดิ่มเกรือแร่เอ็มสปอร์ต นำด้วย บริษัท ซาวด์เซ็ค จำกัด ได้จัดงาน "งานฟุตบอล M-Sport - เทศบาลตำบลไชยปราการคัพ 2010" ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในระดับชุมชนของแต่ละเทศบาลและอบต. ในอำเภอไชยปราการและอำเภอใกล้เคียง มีโอกาสเล่นกีฬาฟุตบอล ในรายการที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มตนเองโดยเฉพาะ เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในระดับรากหญ้าที่ไม่ค่อยมีโอกาสเล่นกีฬาฟุตบอลในระดับการแข่งขันเหมือนประชาชนในกุล่มอื่นๆ ในครั้งมีประชาชนส่งเข้าร่วมทั้งหมด 28 ทีม bye 4 ทีม รวมทั้งหมด 32 ทีม ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 2553 ผลการแข่งขัน
     1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท คือ ทีม ดอยทอง B
     2. รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท คือ ทีม แมงปอล้อเม็กต์
     3. รางวัลอันดับ 3 3,000 บาท คือ ทีม หมอเต้
     4. รางวัลอันดับ 4 2,000 บาท คือ ทีม ศุภลักษณ์การไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 2553-04-08  ถึง   ณ   สนามกีฬา เทศบาลตำบลไชยปราการ(ใหม่) และโรงเรียนไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด