เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
         นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.ประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่อง การจัดทำแผนที่งเดินยุทธศาสาตร์ของหมู่บ้านตนเอง ให้สามารถหกปัญหาของหมู่บ้าน และวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมี อสม. เข้าร่วมในการอบรมทั้งหมดจำนวน 454 คน แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่1 วันที่ 9 มิถุนายน 2553 , รุ่นที่2 วันที่ 11 มิถุนายน 2553 , รุ่นที่3 วันที่ 16 มิถุนายน 2553
เมื่อวันที่ 2553-06-09  ถึง   ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด