เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น
         นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ประจำปี 2553 ณ ชั้น 3อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ส่งผลงาน การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวดในโครงการ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด โดย กองสาธารณสุข ได้จัดแสดงผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของปี 2553 ทั้งในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อวิดิทัศน์ การนำเสนอผ่านบอร์ดนิทรรศการ โดยในปี 2553 ได้งบประมาณในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 80,000 บาท ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ มีผลงานในการให้วัคซีน คิดเป็นร้อยละ 96.83% และการให้การคุมกำเนิด คิดเป็นร้อยละ%
เมื่อวันที่ 2553-06-24  ถึง   ณ   ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด