เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
         ในวันที่ 28 มิถุนายน – 23กรกฎาคม 2553 ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนก ตามนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกตามหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไข้หวัดนกระบาดในพื้นที่ ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ลำดับ วัน เดือน ปี สถานที่ดำเนินการ 1 28 มิถุนายน 2553 บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ 2 29 มิถุนายน 2553 บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ 3 30 มิถุนายน 2553 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ 4 1 กรกฎาคม 2553 บ้านมิตรอรัญ หมู่ 4 ต.ปงตำ 5 2 กรกฎาคม 2553 บ้านป่ารวก หมู่5 ต.ปงตำ 6 5 กรกฎาคม 2553 บ้านปงตำ หมู่ 1 ต.ปงตำ 7 6 กรกฎาคม 2553 บ้านท่า หมู่ 2 ต.ปงตำ 8 7 กรกฎาคม 2553 บ้านปางควาย หมู่ 3 ต.ปงตำ 9 8 กรกฎาคม 2553 บ้านหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองบัว 10 9 กรกฎาคม 2553 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 2 ต.หนองบัว 11 12 กรกฎาคม 2553 บ้านเด่น หมู่ 1 ต.หนองบัว 12 13 กรกฎาคม 2553 บ้านแม่ขิ หมู่ 1 ต.ศรีดงเย็น 13 14 กรกฎาคม 2553 บ้านแม่ขิหลายฝาง หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น 14 15 กรกฎาคม 2553 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ต.ศรีดงเย็น 15 16 กรกฎาคม 2553 บ้านศรีดงเย็น หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น 16 19 กรกฎาคม 2553 บ้านดงป่าสัก หมู่ 9 ต.ศรีดงเย็น 17 20 กรกฎาคม 2553 บ้านด้ง หมู่ 17 ต.ศรีดงเย็น 18 21 กรกฎาคม 2553 บ้านเชียงหมั้น หมู่ 15 ต.ศรีดงเย็น 19 22 กรกฎาคม 2553 บ้านทรายขาว หมู่ 7 ต.ศรีดงเย็น 20 23 กรกฎาคม 2553 บ้านอ่าย หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น
เมื่อวันที่ 2553-06-28  ถึง   ณ   พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด