เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ
         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอไชยปราการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พ่อค้า,ประชาชนทั่วไป,ผู้พิการ และ คนชรา ร่วมเป็นเกียรติ ในการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการหลังเก่า โดยในเวลา 09.00 น. พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ร่วมกันเจริญพุทธมนต์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้ว นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและได้ทำการเปิดผ้าแพรคลุมป้าย ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ อย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้น พระคุณเจ้า พระครูวิจิตร คำภีรธรรม เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ได้ทำการเจิมแผ่นป้าย และได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ วัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการนั้น เพื่อเป็นการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุภาพให้แก่ประชาชนผู้ที่มีปัญหาพิการทางด้านร่างกาย หรือคนชรา ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ภายในศูนย์ยังมีการให้บริการนวดแผนโบราณ การอบสมุนไพร โดยการดูแลของผู้เชียวชาญ ผู้มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง และเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
เมื่อวันที่ 2553-07-01  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการที่เก่า     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด