เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 22
วันนี้ : 1
วันที่    23 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พ.ศ.2553
         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างของเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุกคน , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยปราการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , พ่อค้า , ประชาชนทั่วไป , ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พ.ศ.2553 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในเวลา 07.30 น. ได้ทำการเดินขบวนรณรงค์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา , โครงการต่อต้านยาเสพติด , โดยได้ทำการเริ่มต้นเดินขบวนจาก หน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จนถึง ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ จากนั้นเวลา 08.00 น. ได้ร่วมกันเคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน จาก 09.00 น. ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการนี้ได้ทำการนิมนต์พระคุณเจ้าครูบาสิทธิ อภิวณฺโณ นักบุญล้านนาแห่งวัดปางต้นเดื่อ ดอยลาง อ.แม่อาย และพระเถรานุเถระในอำเภอไชยปราการ ได้ทำการเจริญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาเข้าร่วมในพิธี หลังจากเสร็จจากพิธีทางศาสนาแล้ว นาสาวฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้กล่าวนำ จากนั้น ประธานในพิธี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้ทำการกล่าวเปิดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2553 และได้ทำการถวายคำปฏิญาณตนในการงดหล้าเข้าพรรษา จากนั้นได้พร้อมกันทำการหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยเทียนที่ได้นั้นได้จากการนำขี้ผึ้งโดยทั้งจากที่เป็นที่เป็นแผ่นใหม่และเป็นแท่งเทียนเก่าๆที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจบริจากร่วมทำบุญจากทุกภาคส่วน โดยนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการเป็นผู้นำในการหล่อเทียนเข้าพรรษา จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ , คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , พ่อค้า , ประชาชนทั่วไป ในอำเภอไชยปราการ ได้ทำการหล่อเทียนเข้าพรรษาตามลำดับ จากนั้น ทางประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้พร้อมกันร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาที่ได้ทำการหล่อเสร็จแล้ว ให้แก่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในอำเภอไชยปราการ พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยทานให้แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นอันเสร็จพิธี
เมื่อวันที่ 2553-07-15  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด