เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานกิจกรรมเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามนโยบายของรัฐบาล
         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ (ใหม่) เทศบาลตำบลไชยปราการได้มีพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยศูนย์ฯนี้เป็นความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการจังหวัดฝางและเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้คำปรึกษา ตอบปัญหากฎหมาย และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับเลือกจากสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ในเขตพื้นอำเภอไชยปราการ พิธีเปิดศูนย์ เริ่มเวลา 09.30 น. โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี นายอัศวิน นิลทอง อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 5 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดฝาง และคณะประกอบด้วย นายวิชัย นาคหรั่ง อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง, นางสุภาพร เขียวต่าย รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง, นิติกร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง, ข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลไชยปราการ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน (ปลัดอาวุโส อำเภอไชยปราการ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ ส.อบจ.อำเภอไชยปราการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.) มาร่วมเป็นสักขีพยานประมาณ 500 คน เวลา 10.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอัยการจังหวัดฝางและเทศบาลตำบลไชยปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยนายอัศวิน นิลทอง อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 5 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดฝาง กับนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ และนายวิชัย นาคหรั่ง อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง กับนางสาวฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการลงนามเป็นพยาน เวลา 10.30 น. พิธีรับมอบโมบายล์กระดิ่งสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย โครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย นายอัศวิน นิลทอง อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 5 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดฝาง สำหรับผู้เข้าร่วมเครือข่ายฯ จำนวน 30 ท่าน
เมื่อวันที่ 2553-08-26  ถึง   ณ   ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ (ใหม่)     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด