เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2553
         เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝางได้จัดทำขนส่งเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2553 ขึ้น โดย วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.ได้ทำพิธีเปิดโครงการโดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชย-ปราการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมี นายวรพล นันตรัตน์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เป็นวิทยากรการอบรมในภาคทฤษฎี ในภาคเช้า ณ. ห้องประชุมสภา ชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ภาคบ่ายได้มีการขี่มอเตอร์ไซด์รณรงค์โครงการฯ มีนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ นายวรพล นันตรัตน์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และ พันตำรวจโท เฉลิมชัย เจริญเกตุ สารวัตรปราบปราม สภ.ไชยปราการ เป็นเกียรติเข้าร่วมรณรงค์ในโครงการฯ ครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นเป็นการสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2553 มีการทดสอบภาคทฤษฎีของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ E – EXAM บนรถยนต์โมบายที่กรมการขนส่งทางบก ส่งมาให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้เยาว์-ชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างเคร่งครัด พร้อมปลุกจิตสำนึกที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป และในวันเดียวกันนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกยังได้มีการจัดขนส่งเคลื่อนที่ โดยมีบริการรับชำระภาษีรถ พรบ.และตรวจสภาพรถทุกชนิด ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2553-08-27  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด