เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงาน การรับมอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ฯ
         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรับมอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ของ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์และประกาศนียบัตร ตามหนังสือราชการ ที่ กห 0483/ผาเมือง.1453 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 ค่ายพิชิตปรีชากร ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ลงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยให้มีการจัดพิธี ณ ห้องประชุมมหาศรานนท์ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมทหารม้าที่ 4 มีภารกิจรับผิดชอบพื้นที่ 5 อำเภอตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และอำเภอแม่อาย ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามและต่อต้านยาเสพติดในปีที่ผ่านๆ มา รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างของกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ที่ได้จัดขึ้น มีทั้งหมด 61 คน ที่ได้รับคัดเลือกอันทรงเกียรตินี้ โดยมีกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน, นายอำเภอ, นายทหาร, นายตำรวจ, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้สื่อข่าว, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมถึง อปพร. ประชาชนทั่วไป โดยได้รับมอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพฯ กับ พันเอก ทัตเทพ รอดจิตต์ ผู้บังคับหน่วย เฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4
เมื่อวันที่ 2553-09-15  ถึง   ณ   กรมทหารม้าที่ 4 ค่ายพิชิตปรีชากร ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด