เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2553
         นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะ ได้เล็งเห็นคุณค่าของเยาวชน จึงยึดมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติในหลักการให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนซึ่งหมายถึง คนหนุ่มสาว ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมอบให้ กองศึกษา เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำโครงการฯ ขึ้นโดยให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และมีกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ ปาลูกโป่ง แจกของขวัญ ของรางวัล และแจกใบประกาศเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นจำนวน 20 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2553 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ และในวันที่ 20 กันยายน 2553 ได้จัดทำพิธีเปิดลานกีฬาสนามเด็กเล่น ด้วย
เมื่อวันที่ 2553-09-16  ถึง   ณ   สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด