เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
         รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (น้ำท่วม) ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อเวลา 02.00 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกไหลระบายสู่แหล่งน้ำไม่ทัน น้ำป่าไหลหลาก จนน้ำล้นทะลักก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะ ร่วมด้วยชุดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือ จากการออกสำรวจความเสียหาย พบว่ามีหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ตำบลปงตำ, หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลหนองบัว,หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9,15,17 ตำบล ศรีดงเย็น โดยการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้นำกระสอบทรายจำนวนหนึ่ง ไปกั้นแนวตลิ่งไว้เพื่อไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าทำลายบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน พร้อมได้นำรถแมคโครออกขุดลอกลำน้ำเพื่อให้น้ำป่าที่ไหลมาได้ระบายสู่แหล่งน้ำได้ทัน พร้อมกันนี้ได้ทำการรายงานความเสียหายเบื้องต้นให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป
เมื่อวันที่ 2553-10-20  ถึง   ณ   พื้นที่ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด