เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงาน การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้าน) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
         รายงานการเกิดอัคคีภัย (เหตุเพลิงไหม้บ้าน) พื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 (บ้านท่า) ตำบลปงตำ และได้รับการประสานจากศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาลฯ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 2 (บ้านท่า) ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุพระพงค์ ไชยเมืองใจ อายุ 32 ปี เป็นเจ้าของบ้าน หลังได้รับแจ้งเหตุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยปราการ รับคำสั่งจาก นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและระมัดระวัง มิให้เพลิงไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ทั้งหลัง ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จนถึงเวลา 21.00 น. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และเข้าสู่ภาวะปกติ ใช้เวลาประมาณ 90 นาที ประเมินความเสียหายเบื้องต้น ทั้งสิ้นประมาณ 450,000 บาท โดยหลังเกิดเหตุ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านอัคคีภัย) เพื่อบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อน ในเบื้องต้น และได้ขอรับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
เมื่อวันที่ 2553-10-16  ถึง   ณ   บ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 2 (บ้านท่า) ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด