เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด พร้อมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอำเภอไชยปราการ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ออกมาตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอไชยปราการ เพื่อรับทราบข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ ปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการระดับอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการ รวมถึงได้พบปะประชาชนทั่วไป หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมกันนี้ยังมีการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอไชยปราการ และเข้าร่วมพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง และพัฒนาน้ำรูพญานาค สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอไชยปราการ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลไชยปราการได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมอบผ่านให้กับ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2553-11-10  ถึง   ณ   หอประชุมอำเภอไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด