เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงาน โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเทศบาลตำบลไชยปราการ
         รายงานโครงการติดตามเยี่ยมบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเทศบาลตำบลไชยปราการ จากการสำรวจและติดตามสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถมารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบได้ เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย รวมทั้งบางส่วนมีฐานะยากจน และมีหญิงหลังคลอดที่ต้องได้รับการติดตามเยี่ยมหลังการคลอด และส่งเสริมทักษะในการเลี้ยงลูกให้กับพ่อและแม่ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมกับ สถานีอนามัยในอำเภอไชยปราการ โรงพยาบาล ไชยปราการ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ จัดโครงการติดตามเยี่ยมบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเทศบาลตำบลไชยปราการ ขึ้น ในแต่วันที่ 8 – 16 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแม่และเด็กในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นภายในครอบครัวอีกด้วย โดยในการออกเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้ง นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ ออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 20 หมู่บ้าน แยกได้เป็น หญิงหลังคลอด จำนวน 62 ราย ผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 68 ราย รวมทั้งสิ้น 130 ราย
เมื่อวันที่ 2553-11-08  ถึง   ณ   บ้านผู้ป่วยเรื้อรังและหญิงหลังคลอดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด