เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกของเทศบาลตำบลไชยปราการ
         รายงานการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกของเทศบาลตำบลไชยปราการ จากการที่เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ไชยปราการและชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งได้แก่ ชมรมชีวิตใหม่ชุมชนตำบลศรีดงเย็นและชมรมไชยปราการยิ้มสู้ ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาโรคเอดส์ในสังคมไทยปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดในอัตราที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการและชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ จึงได้จัดกิจกรรม In World AIDS Day ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นวันเอดส์โลก โดยกิจกรรมในวันนั้นได้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายขึ้นทั้งวัน เริ่มด้วยกิจกรรมในช่วงเช้า มีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ โดยเริ่มเดินขบวนจากหน้าโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เรื่อยมาจนถึงจุดสิ้นสุดบริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ทั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลไชยปราการก็ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย เมื่อถึงบริเวณลานกิจกรรม ได้มีการลงนามถวายพระพรในหลวง และมีพิธีเปิดกิจกรรม In World AIDS Day ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้น ก็มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิคหมู่ เพื่อส่งเสริมการรักสุขภาพของประชาชนและรวมพลคน To Be Number One ในบริเวณรอบ ๆ งานก็มีการจัดนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมจากหลาย ๆ หน่วยงาน กิจกรรมการบนเวทีจากตัวแทนนักเรียนจากแต่ละโรงเรียนสลับกับการมอบรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การมอบรางวัลนักเรียนตัวอย่าง มอบรางวัลการประกวดขบวนรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การประกวดนวัตกรรมชุมชนด้านสุขภาพด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว และนมแม่อาสา จนเสร็จกิจกรรมงานในภาคเช้า ในภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเช้า ก็ได้ร่วมกันขี่จักรยานรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขบวนจักรยานได้ขี่ได้ตามเส้นทางที่กำหนดจนมาสิ้นสุดที่เทศบาลตำบลไชยปราการถือเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมในวันนี้
เมื่อวันที่ 2553-12-01  ถึง   ณ   ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด