เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
         รายงานชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน “น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑” ประจำปี ๒๕๕๓ ระดับจังหวัด ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เข้าร่วมการแข่งขัน “น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑” ประจำปี ๒๕๕๓ ระดับจังหวัด เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงสนับสนุนและได้ส่งชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้น วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงพลศึกษา ๓ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนางจินเพชร ปิยะคิมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จากการคัดเลือก แข่งขัน จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมากมาย ผลการแข่งขัน ชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้รับมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้รับมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมกับได้รับเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑” ระดับเขตภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต่อไป
เมื่อวันที่ 2553-12-04  ถึง   ณ   โรงพลศึกษา ๓ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด