เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการมอบผ้าห่มให้กับประชาชน
         รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการมอบผ้าห่มให้กับประชาชน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔” ด้วยเทศบาลตำบลไชยปราการ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ในทุก ๆ ปี จะได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในช่วงฤดูหนาว ประกอบกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวในปีนี้ คาดว่าจะมีอากาศหนาวกว่าปีที่แล้วและอุณหภูมิจะต่ำกว่าปกติ โดยได้รับอิทธิพลจากปรากฎการณ์เอลนีโญและลานีญา อีกทั้ง ยังมีความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย จึงทำให้ภาพรวมฤดูหนาวของไทยในปีนี้ จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ ๓๐ ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยหนาวที่จะมาถึงให้ได้อย่างทันท่วงที และเป็นการให้ความช่วยเหลือพร้อมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากจน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดทำ “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔” ขึ้น โดยการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ไชยปราการ พิจารณาคัดเลือกผู้ยากจน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่สมควรได้รับความช่วยเหลือของแต่ละหมู่บ้านส่งให้เทศบาลตำบลไชยปราการ หลังจากนั้นเทศบาลตำบลไชยปราการจึงดำเนินการจัดซื้อผ้าห่ม เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ในช่วงเวลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ และได้ทำการมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวไปแล้วใน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๕ ราย โดยในพิธีการมอบผ้าห่มนั้น มี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในการเปิดงานและประธานทำการมอบผ้าห่ม ร่วมกับ สอบจ. นายบุญมา กิตติใจ คณะผู้บริหาร ข้าราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ในการมอบผ้าห่มในครั้งนี้ ถือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ในพิธีดังกล่าวประชาชนที่มารับมอบผ้าห่มยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการอีกด้วย
เมื่อวันที่ 2553-12-05  ถึง   ณ   ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด