เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๓
         รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ “วันพ่อแห่งชาติ” ดังนี้ กิจกรรมในช่วงเช้า เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอำเภอ ไชยปราการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีการจัดลงนามถวายพระพรและพิธีการถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา และทำการมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๕ ราย และ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมเดินขบวนและเข้าร่วมพิธีการถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในงานพิธี ฯ ดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2553-12-05  ถึง   ณ   ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ,เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด