เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔”
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔” ขึ้น เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้แสดงออกทั้งทางด้านความรู้ ความคิด และความสามารถในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษา สาธารณสถาน และสังคม เพื่อพัฒนาชาติต่อไป โดยในงาน เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยนางสาวฐิตารีย์ โอฬา ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ กล่างรายงานต่อ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ประธานเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จากนั้นเป็นการแสดงเครื่องร่อนพารามอเตอร์โปรยขนม ของรางวัลต่าง ๆ พร้อมกันนั้น นายกเทศมนตรีฯ ได้ปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นการมอบของรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่เก็บเครื่องบินเล็กที่มีรายชื่อของนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการของเทศบาลฯ ได้ แล้วนำมาแลกของรางวัล ในงาน นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ยังได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก ๆ เข้าเยี่ยมชมและมอบของขวัญ ของรางวัล เป็นที่ระลึกอีกด้วย บนเวทีเป็นการแสดงของเด็กนักเรียนจากตัวแทนของโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ บริเวณงานฯ มีเต๊นท์กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ชมนิทรรศการและร่วมเล่นเกม แจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย พร้อมกันนั้น ยังมีเต็นท์จัดเลี้ยงอาหาร ไอศกรีม เครื่องดื่ม จากกลุ่มสตรีแม่บ้านในอำเภอไชยปราการ อีกด้วย
เมื่อวันที่ 2554-01-08  ถึง   ณ   ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด