เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลประจำปี ๒๕๕๔
         เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ “เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘” ขึ้น เมื่อ วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามโรงเรียนไชยปราการ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยกีฬา ๖ ชนิด ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สนามโรงเรียนไชยปราการ มี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การเดินขบวนพาเหรดของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๕ โรงเรียน การแสดงกลางแจ้งจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และการแข่งขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศของกีฬาประเภทต่าง ๆ และมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและพิธีมอบธงกีฬาฯ ให้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป พร้อมพิธีปิดการแข่งขัน “เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘”
เมื่อวันที่ 2554-01-17  ถึง   ณ   สนามกีฬาโรงเรียนไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด