เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
พิธีปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)” ประจำปี ๒๕๕๔
         หลังจาก เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดทำ “โครงการถนนคนเดิน” ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณถนนสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. โดยได้ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อยมา ภายในงานมีสินค้าเบ็ดเตล็ดมากมาย อาทิเช่น งานศิลปะ หัตถกรรมที่เป็นสินค้า OTOP จากหมู่บ้านต่าง ๆ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การจัดข่วงละอ่อนที่มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือร่วมกับผู้ปกครอง มีมุมนวดแผนโบราณจากศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลไชยปราการ บนเวทีก็มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย ทั้งจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ พร้อมวงดนตรีลูกทุ่งล้านนาชื่อดังต่างๆ หมุนเวียนขึ้นแสดงในทุกสัปดาห์ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ถือว่าสิ้นสุดกิจกรรม และได้มีพิธีปิด “โครงการถนนคนเดิน” ประจำปี ๒๕๕๔ อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยนอกจากจะมีการเปิดร้านต่าง ๆ กิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย ทั้งจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ แล้ว ยังมีการแสดงจากนักแสดง นักร้องจากกรุงเทพมหานครอีกด้วย อาทิ เช่น โจโจ้ โดมิแน้นท์ ,เต้อ ศุภกิจ ,แหม่ม ปานามา และ วง วิ้ง วิ้ง เลิฟ
เมื่อวันที่ 2554-03-03  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด