เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 11
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล”
         ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นล้านนาที่มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ “พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล” ขึ้น ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อแสดงความเคารพและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร พิธีฯ ดังกล่าว เริ่มเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีฯ เริ่มด้วยนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทำพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปและพระธาตุ ปลัดเทศบาล เป็นผู้นำกล่าวขอขมา และรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร นายกเทศมนตรีกล่าวให้โอวาท และมีตัวแทนผู้สูงอายุเป็นผู้กล่าวอวยพรและให้โอวาท นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนรดน้ำดำหัวและขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุ จากนั้นหัวหน้ากอง/ฝ่ายเป็นตัวแทนพนักงานขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรจากปลัดเทศบาล และพนักงานลูกจ้างร่วมขอขมาและรดน้ำดำหัวหัวหน้ากอง/ฝ่ายเป็นลำดับ
เมื่อวันที่ 2554-04-18  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด