เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลไชยปราการ ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
         ด้วย เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้น ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน ๓๐ คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ๑๗๓ หมู่ ๒ ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อีกด้วย ซึ่งประเภทกีฬา ที่มีการแข่งขันในวันนั้น คือ วอลเล่ย์บอล ชาย หญิง และฟุตบอลชาย ๗ คน
เมื่อวันที่ 2554-06-15  ถึง   ณ   ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ๑๗๓ หมู่ ๒ ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหว     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด