เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๔
         เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๔” เพื่อแสดงความรงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ของชาวเทศบาลตำบลไชยปราการ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ ร่วมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอำเภอไชยปราการเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน ไชยปราการ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นำโดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนที่มาร่วมงาน หลังจากนั้นมีการร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐ ท่าน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุตัวอย่าง การร้องเพลงหมู่ เพลง “อิ่มอุ่น” จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ และการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บ้านห้วยบง หมู่ ๗ ต.ปงตำ
เมื่อวันที่ 2554-08-12  ถึง   ณ   หอประชุมโรงเรียนไชยปราการและหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด