เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานเหตุอุทกภัย(น้ำท่วมฉับพลัน) ในพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
         ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ และได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางเกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ ของราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย คือ นายจันทร์แก้ว บัวลง อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ ตำบลหนองบัว และได้รับความเสียหายจำนวน ๓ ตำบล ๑๓ หมู่บ้าน รวม ๑,๕๙๐ ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลศรีดงเย็น ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ (บ้านแม่ขิ) หมู่ที่ ๒ (บ้านแม่ขิหล่ายฝาง) หมู่ที่ ๓ (บ้านศรีดงเย็น) หมู่ที่ ๔ (บ้านอินทาราม) หมู่ที่ ๕ (บ้านอ่าย) หมู่ที่ ๗ (บ้านทรายขาว) หมู่ที่ ๑๕ (บ้านเชียงหมั้น) ตำบลปงตำ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ (บ้านปงตำ) หมู่ที่ ๒ (บ้านท่า) หมู่ที่ ๓ (บ้านปางควาย) หมู่ที่ ๕ (บ้านป่ารวก) ตำบลหนองบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ (บ้านเด่น) หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยไผ่) ทั้งนี้ เบื้องต้น เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ออกให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยฯเป็นการเร่งด่วน และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้ตั้งจุดรับแจ้งเหตุรับคำร้องของราษฎรผู้ประสบภัย ณ อาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยปราการ และเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแจกถุงยังชีพ จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2554-08-25  ถึง   ณ   หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด