เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 เทศบาลตำบลไชยปราการและคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของท่าน ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย พร้อมด้วย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันทราย จำนวน 31 ท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงกิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่แพร่หลายของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดย เริ่มจากการเข้ารับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและการบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมเยี่ยมชมที่ทำการศูนย์ฯ จุดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนแดง การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ และจุดสาธิตการเลี้ยงหมูหลุม ของ นายประหยัด มงคลเทพ ณ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ ซึ่งจุดสาธิตการเลี้ยงหมูหลุมนี้ได้มีการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เคล็ดไม่ลับ”ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ด้วย
เมื่อวันที่ 2554-09-21  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ,ศูนย์บริการฯเทศบาลตำบลไชยปราการ,จุดสาธิต นายประหยัด มงคลเทพ     
   
ดูข่าวทั้งหมด