รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 18
วันนี้ : 1
วันที่    05 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ
         ๑. การทำบุญตักบาตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกันคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ จัดงานวันออกพรรษา (เทโว-โรหน) ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๖๕ รูป เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ ๖๕ ปี ๓. เพื่อร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม โดยได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ที่มีผู้ร่วมทำบุญตักบาตร และบริจาคช่วยเหลือ จัดทำเป็นถุงยังชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง และได้จัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง เมื่อ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ผู้สูงอายุ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง โดยพิธีทางศาสนามีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อรองรับการขยายจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2554-10-13  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด