เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 28
วันนี้ : 12
วันที่    20 10  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดกิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๔
         เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘4 พรรษา วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้จัด กิจกรรมเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2554 ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ (แผนกประถม) โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา หลังการประกอบพิธี ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำกิจกรรม “ล้อมรั้ว รวมใจถวายพ่อหลวง” โดยร่วมกันทำรั้วไม้ไผ่กั้นขอบแม่น้ำฝางและปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน จากนั้น ผู้ปกครองและนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เมื่อวันที่ 2554-12-02  ถึง   ณ   โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ(แผนกประถม)     
   
ดูข่าวทั้งหมด