เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 11
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดงาน “5 ธันวามหาราชและงานฤดูหนาว” ประจำปี ๒๕๕๔
         เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลไชยปราการได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ดังนี้ ช่วงเช้า เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายเทิดศักดิ์ จารุอัคคระ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ และหลังเสร็จพิธีถวายราชสดุดี เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและตัดผมชายในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ตั้งจุดบริการตัดผมฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมถวายถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมีต่อพสกนิกร เนื่องในวัน “5 ธันวามหาราช” ช่วงค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีการถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในงานพิธี ฯ ดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ และเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมกับอำเภอไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ องค์กร ชมรม หมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ จึงได้ จัดงาน “5 ธันวามหาราชและงานฤดูหนาวประจำปี 2554” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ โดยในงานดังกล่าวฯ มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ซุ้มมัจฉากาชาด การแสดงสินค้า OTOP การแสดงต่าง ๆ และให้ประชาชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมีต่อพสกนิกร และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2554-12-05  ถึง   ณ   ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด