เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2554
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นสัญจร ของส่วนราชการอำเภอไชยปราการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไชยปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2554 เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ (ชั้น 3) โดยมี นายเทิดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการเปิดประชุม และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังวาระการประชุมในครั้งนี้ด้วย ช่วงบ่าย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนในอำเภอไชยปราการ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไชยปราการ โดยใช้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นสถานที่ในการมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 2554-12-27  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด