เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “7 วัน ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555
         ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ใช้รถใช้ถนนเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวและเดินทางกลับยังภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการดื่มสุราแล้วขับรถ ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน “7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งได้ทำการเปิดศูนย์ฯ ขึ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ และตัวแทนภาครัฐและเอกชน โดยการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้รับทราบ เพื่อประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและถูกกฎหมาย
เมื่อวันที่ 2554-12-29  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด