เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน”
         ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอไชยปราการ ได้ดำเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โครงการ“ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน และได้มีพิธีเปิดโครงการ“ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน” ไปเมื่อ วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยพิธีในครั้งนี้ นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี และเทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 2555-01-20  ถึง   ณ   ณ ศาลาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด