เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 0
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “ ชุมชน ท้องถิ่น ไชยปราการสัมพันธ์ เพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี ” ครั้งที่ 1
         เทศบาลตำบลไชยปราการจึงร่วมกับอำเภอไชยปราการและหลายหน่วยงานราชการ หลายกลุ่มองค์กรชุมชน ได้จัดทำกิจกรรมกีฬา โครงการ “ ชุมชน ท้องถิ่น ไชยปราการสัมพันธ์ เพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี ” ขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 – 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เพื่อกลุ่มคน กลุ่มองค์กร ในพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดสันติสุขในสังคม ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้ เทศบาลตำบลไชยปราการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้มีพิธีเปิด ฯ อย่างเป็นทางการไป เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้กล่าวรายงานต่อ นายเทิดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ ประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาฯ แบ่งเป็นประเภทกีฬา ดังนี้ 1. ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นทั่วไป 2. ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ 36 ปีขึ้นไป 3. วอลเล่ย์บอลชาย 4. วอลเล่ย์บอลหญิง 5. เซปรักตะกร้อชาย 6. เปตองชาย รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป 7. เปตองหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป 8. เปตองชาย รุ่นทั่วไป 9. เปตองหญิง รุ่นทั่วไป 10. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว 11. เทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว 12. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม และมีพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้แก่ เทศบาลตำบลไชยปราการ, องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น, สาธารสุขอำเภอไชยปราการ, เทศบาลตำบลหนองบัว, ชมรมรัฐวิสาหกิจอำเภอไชยปราการ, โรงเรียนไชยปราการ และสมาคมวิชาชีพครู
เมื่อวันที่ 2555-02-01  ถึง   ณ   สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด