เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 11
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด“โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ”
         ตามที่ ได้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ ทำให้ราษฎรส่วนใหญ่เกิดความเจ็บป่วย เช่น อาการแสบตา อาการแสบจมูก ภูมิแพ้ ฯลฯ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้เป็นประธานในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์ไว้ป้องกันมลพิษและเป็นการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและมีคำสั่งให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยปราการ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ให้ช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ และได้ติดป้ายรณรงค์ช่วยกันงดการเผาไหม้ลดหมอกควัน อันเกิดจากการเผาไหม้วัสดุเหลือใช้หรือการเผาทำลาย ป่าไม้ จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน และขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านอย่าได้เผาไหม้ในระยะนี้ และขอให้ประชาชนหยุดการเผาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น
เมื่อวันที่ 2555-03-01  ถึง   ณ   พื้นที่เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด