เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการอบรมผู้ประกอบการและกลุ่มเสี่ยง”ให้กับผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผมชายในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
         เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและผู้ที่เข้ารับการบริการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมผู้ประกอบการและกลุ่มเสี่ยง” ขึ้น เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผมชายในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการและประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการจากผู้ประกอบการร้านเสริมสวยฯ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและ นางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร และนายหฤษฎ์ ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านสุขอนามัย และได้อาจารย์มนัส กัญญาพันธ์ จากโรงเรียนสอนเสริมสวย มนัส อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านประกอบการร้านเสริมสวย
เมื่อวันที่ 2555-03-11  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด