เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “ให้บริการรักษาสุขภาพด้วยคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน” จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
         เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัด “ให้บริการรักษาสุขภาพด้วยคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน” โดย อาจารย์ ธัญลักษณ์ ปู่คำสุข อาจารย์สุวศิน พลนรัตน์ และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 33 คน จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการบริการรักษาสุขภาพด้วย คลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น การดูแลรักษาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยท่าฤาษีดัดตน หรือการรำท่าต่าง ๆ และการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยทั่วไปที่สนใจเข้ารับบริการ ด้วยการนวดแผนไทย การนวดประคบ ฯลฯ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการบริการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะจัดกิจกรมบริการรักษาสุขภาพให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย มีนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้ารับบริการรักษา ทั้งสิ้น 258 คน
เมื่อวันที่ 2555-03-22  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด