เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2555”
         เนื่องจาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยและหน่วยงานพันธมิตร จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2555 เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของตน พร้อมกับกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2555” ขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนของทุกปีเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการ เข้าร่วมกิจกรรม มี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน โดยการทำความสะอาดส้วมทุกห้องภายในสำนักงานเทศบาลฯ ส้วมในสวนสาธารณะและส้วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ให้น่าใช้ ปลอดโรคและปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบสุขาสะอาดแก่ชุมชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 2555-04-05  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด