เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วม ถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน “พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี”
         ด้วยรัฐบาล กำหนดจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่าง วันที่ 8 – 10 เมษายน 2555 และกำหนดให้จังหวัดและอำเภอทุกแห่งเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 16.30 น. โดยอำเภอไชยปราการ กำหนัดจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเทิดศักดิ์ จารุอัคคระ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธีฯ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังมวลชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2555-04-09  ถึง   ณ   วัดป่าไม้แดง(วัดพระเจ้าพรหมมหาราช)     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด