เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 0
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
         เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำสูงกว่าช่วงปกติ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 หรือ ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงสงกรานต์ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่าย ร่วมกันป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 มีเป้าหมายให้มีจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2555 และมีการแจกผ้าเย็นและคู่มือการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไป – มา บนเส้นทางสาย เชียงใหม่ – ฝาง
เมื่อวันที่ 2555-04-11  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด