เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ กิจกรรม “พิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญวันเทศบาลประจำปี 2555 และวันผู้สูงอายุ” วันที่ 24 เมษายน 2555
         วันที่ 24 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม “พิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญวันเทศบาลประจำปี 2555 และวันผู้สูงอายุ” ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ กิจกรรมเริ่ม ในภาคเช้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ จากนั้น พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัว ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน/ผู้อาวุโส ของเทศบาลตำบลไชยปราการ หลังเสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ภาคบ่าย เป็นพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการได้อ่านสารวันเทศบาล ต่อ นายเทิดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ 18 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ คือ 104 ปี และเครื่องรดน้ำดำหัวแด่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน จากนั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรติ ได้ทำพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล โดยชมรม กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เยาวชน ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2555-04-24  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด