รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 18
วันนี้ : 1
วันที่    05 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
         จากที่ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับการร้องเรียนจาก ประชาชน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 4 ตำบล ปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าวเป็นจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ออกตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอและให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากนั้นจึงได้ทำการมอบสารกำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายกรณีเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในแปลงข้าวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายสุชาติ บัวคำ เป็นประธานในการมอบสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2555-04-30  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด