เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
"นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เข้าร่วมในพิธีสวดพุทธชยันตีข้ามศตวรรษ"
         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการและคณะ ได้เข้าร่วม "พิธีสวดพุทธชยันตี ข้ามศตวรรษ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้สงบ" ที่วัดอรัญญวาสี ในโครงการ 1อำเภอ 1 พุทธชยันตี ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มถึง ตี 1 เนื่องใวันวิสาขบูชาโลก เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ภายใต้การนำของ พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ โดยมีคณะสงฆ์ ทั้ง 35 วัด และประชาชน ในอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ
เมื่อวันที่ 2555-06-04  ถึง   ณ   วัดอรัญญวาสี ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด