เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมอาการผู้ป่วยอัมพฤกษ์พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
         นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการและคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยม นายอ้าย ถามล อายุ 73 ปี ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ หลังค่อม มือขวาผิดรูป เกิดแผลติดเชื้อ และมีฐานะยากจนไม่มีลูกหลานคอยดูแล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ บ้านเลขที่ 58/1 บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ พร้อมได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในการเบื้องต้น และได้มอบให้ พนักงานเยี่ยมบ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดตามอาการ เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป
เมื่อวันที่ 2555-06-16  ถึง   ณ   บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด