เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ คัพ ครั้งที่ 1”
         ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลไชยปราการ (ศพส.ทต.) ร่วมกับ ชมรม To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รายการ “To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ คัพ ครั้งที่ 1” ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ตลอดจนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาไม่มั่วสุมกับยาเสพติด และเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 28 มิถุนายน 2555 และได้ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ ระหว่างทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลไชยปราการกับทีมตำรวจภูธรไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2555-06-28  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด