เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม "โครงการเครือข่ายผู้นำเยาชนห่างไกลยาเสพติด"
         วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัด "โครงการเครือข่ายผู้นำเยาชนห่างไกลยาเสพติด" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ชั้น 3 โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ อาทิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ, คณะครูจากโรงเรียนไชยปราการ,ผู้แทนจากกองกำลังผาเมือง ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนไชยปราการ จำนวน 139 คน และคณะวิทยากร จาก อีคิว กรุ๊ป บ้านป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2555-07-04  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด