เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 22
วันนี้ : 3
วันที่    23 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรม "งานประเพณี วันเข้าพรรษา (หล่อเทียนเข้าพรรษา)"
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และจัดงานหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยต่างๆ ให้แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ และวัดใกล้เคียง ประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ และในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมารและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่าง แก่อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือ และปฏิบัติพร้อมกับส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาของไทยในด้านการพัฒนาจิตใจตลอดจนสังคมความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 2555-07-26  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด